ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI DO 23 KWIETNIA

ŚWIĘTO WOLNOŚCI
I PRAW OBYWATELSKICH

Święto Wolności i Praw Obywatelskich obchodzone jest 4 czerwca dla uczczenia rocznicy wyborów parlamentarnych w 1989 roku, które były pierwszymi częściowo wolnymi wyborami od czasów II wojny światowej. Wybory 1989 roku zapoczątkowały proces transformacji ustrojowej kraju z systemu komunistycznego do demokracji parlamentarnej. W Gdańsku od 2019 roku ten dzień obchodzony jest w szczególny sposób. Corocznie w miejscu narodzin związku zawodowego NSZZ „Solidarność” organizowane są wydarzenia, których celem jest debata obywateli, organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz.
W tegorocznych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy wezmą udział osoby, które urodziły się w Polsce obecnej w strukturach Unii Europejskiej. 30 lat temu Polska starała się o akcesję do NATO, a perspektywa wstąpienia do Unii Europejskiej wydawała się odległa. 20 lat temu staliśmy w kolejkach na granicy, chcąc odwiedzić inne państwo.

Dziś młodzi ludzie w każdej chwili mogą kupić bilet lotniczy i następnego dnia odwiedzić dowolne europejskie miasto. Przez 34 lata Polska zmieniła się nie tylko pod względem infrastrukturalnym, zmianie uległy też postawy, przekonania i zachowania Polaków. Tegoroczna Strefa Społeczna będzie poświęcona właśnie tym zmianom, które zaszły w naszym kraju w trakcie trzech ostatnich dekad, w których żyją kolejne POKOLENIA WOLNOŚCI.

CZTERY DEKADY WOLNOŚCI

LATA 90.

LATA 00.

LATA 10.

LATA 20.

CZTERY DEKADY WOLNOŚCI

LATA 90.

LATA 00.

LATA 10.

LATA 20.

ŚWIĘTO WOLNOŚCi i PRAW OBYWATELSKICH

Copyright © 2023 Fundacja Gdańska