Co to jest strefa społeczna?

Miejsce dla NGO zapewniajace wymianę doświadczeń, prezentację inicjatyw społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce oraz za granicą. Aktywiści spotykają się w otwartej przestrzeni z obywatelkami i obywatelami podczas publicznych debat i indywidualnych spotkań. Celem nadrzędnym jest prezentacja idei i różnych punktów widzenia w lekkiej, przyjaznej formule.

zgłoś swoją organizację     |    DO 24 kwietnia 2023 R.

Kiedy odbywa się strefa?

Czy koszt podróży i zakwaterowania jest zwracany?

Organizatorzy zapewniają dotację w kwocie 2 500zł brutto dla organizacji za udział w wydarzeniu.

Kto może się zgłosić?

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) i grupy nieformalne.

Do kiedy można się zgłosić?

Do 24 kwietnia 2023 r.
ngo@fundacjagdanska.pl

ŚWIĘTO WOLNOŚCi i PRAW OBYWATELSKICH

Copyright © 2023 Fundacja Gdańska